HƯỚNG DẪN THANH TOÁN QUA CHUYỂN KHOẢN:

Quý khách hàng vui lòng thanh toán đơn đặt hàng thông qua thông tin tài khoản ngân hàng của chúng tôi sau đây với nội dung thanh toán là: Mã đơn hàng.

VD: Quý khách đặt hàng có mã đơn hàng là DH-LKTD-169 thì nội dung chuyển khoản sẽ là: DH-LKTD-169

Thông tin tài khoản ngân hàng của chúng tôi:

  • Tên tài khoản: CT TNHH ENGITECH

  • Số tài khoản: 0881000465455

  • Chi nhánh: NGÂN HÀNG VIETCOMBANK CHI NHÁNH GIA ĐỊNH